Vi tar hand om de egna.

Planerar ni ägararrangemang eller finansiering av tillväxt?

kiipeily

Wedeco är en österbottnisk kapitalplacerare grundat år 1987 som har specialiserat sig på företagardrivna ägararrangemang. Under vår verksamhet har vi varit minoritets- eller majoritetsägare i cirka 100 företag. För närvarande är vi ägare i 7 företag.

Vi i Wedeco vill medverka som ägare och partner i tillväxtorienterade företag som redan etablerat sin verksamhet och vars verksamhet är lönsam och kassaflödet positivt. Vi är intresserade av olika företagsarrangemang, såsom branscharrangemang, företagsförvärv, generationsväxlingar och finansiering av tillväxt.

Vi placerar i första hand i människor. Vi vill arbeta tillsammans med en engagerad och entusiastisk ledning. En ledning som känner till branschen och konkurrenterna och som är intresserad av företagets siffror och som kan skapa ett positivt klimat.

Wedeco är medlem av Kapitalplaceringsföreningen i Finland rf och vi följer föreningens regler och rekommendationer i vår verksamhet.

Kontakta oss när du vill höra mer om möjligheterna till ägararrangemang eller finansiering av tillväxt.

Wedeco har som ägare tre uppgifter:

1

En engagerad och aktiv ägares roll

Vi är en styrelsemedlem som det är lätt och naturligt att sparra saker och ting också mellan styrelsemöten.

2

Företagarens roll

Vårt mål är alltid att öka företagets värde i samarbete med företagets ledning.

3

Placerarens / finansiärens roll

Vi placerar i företaget i form av eget kapital.

Portföljföretag

– För vilka företag passar ett samarbete med Wedeco?

Vi kan vara minoritets- eller majoritetsägare i företag. För Wedeco är det viktigt att också företagets ledning i egenskap av ägare deltar med en betydande satsning. Dessutom är det väsentligt att vi har en gemensam strategisk syn på utvecklingen av företagets verksamhet.

Vårt mål är att öka företagets värde tillsammans med ledningen och andra ägare. Vi är en långvarig, ansvarsfull ägare och en god partner med alla intressentgrupper som vi arbetar med.

MittausGroup Holding Oy Pirkanmaan Mittauspalvelu Oy, Koillis Mittaus Oy ja JT-mittaus Oy.
2021 Placeringsår
6 M€ Omsättning
29% Ägarandel
Herrmans ”I egenskap av långvarig och aktiv ägare har Wedeco i betydande grad bidragit till företagets utveckling och framgång.”
2018 Placeringsår
60 M€ Omsättning
3% Ägarandel
kaivos
Mesmec ”Wedecos omfattande nätverk och kontakter till olika intressentgrupper har varit till nytta i vår verksamhet.”
2017 Placeringsår
7 M€ Omsättning
40% Ägarandel
mesmec
Polttoväri ”Wedeco har fört med sig konsekvent tänkande i styrelsearbetet.”
2017 Placeringsår
4 M€ Omsättning
25% Ägarandel
keltainen pultti
Häggblom “Wedeco är en aktiv kapitalplacerare som sparar företagsledningen på ett berömligt sätt”
2016 Placeringsår
30 M€ Omsättning
33% Ägarandel
Sievi Group ”Wedecos närvaro har ökat förtroendet bland kunder och finansiärer.”
2015 Placeringsår
53 M€ Omsättning
26% Ägarandel
vp-facilities ilmakuva
VP Facilites ”Wedeco har tillsammans med andra ägare gjort det möjligt för företag i Vasaregionen att utveckla långsiktiga verksamhetsmiljöer på internationell nivå.”
2000 Placeringsår
2 M€ Omsättning
33% Ägarandel
VP Facilities

Utträden

Utträden som genomförts av Wedecos managers efter 2010

FöretagBranschPlaceringsårUtträdesår
TietokauhaEkonomiförvaltningstjänster20152021
Pohjanmaan EkonomitoimistoEkonomiförvaltningstjänster20182021
JPT-Industria OyMaskin- och utrustningstillverkare20132021
Oy Esari AbTillverkare av skyddsskåp för samhällsteknik20132020
Vaasa Parks Oy AbFastighetsutvecklare20002019
B. Herrmans Oy AbBelysning för arbetsmaskiner och cykelkomponenter20062018
Eurosteel ‑konserniVerkstad som specialiserat sig på svetsning och totalleveranser20082018
Westwood Oy AbTillverkare av trätrappor20052016
Jotel OyAvtalstillverkare inom elektronikindustrin20062016
FlowPlus ‑konserniService- och underhållstjänster för flödesteknik20122016
Veine ‑konserniLogistiktjänster20132016
Geo Drill ‑konserniJordvärmeborrning20132016
HahkaWay OyLogistiktjänster20052013
Manor OyTillverkning av rörprodukter och stålkonstruktioner20062013
KGN Tool ‑konserniAvtalstillverkare inom verkstadsindustrin20092013
Emendo OyBastu- och wellnessprodukter20062012
Cibo-Print OyTillverkning av kretskort20072012
Lakeuden Kylmäkeskus OyKonstruktion, installation och underhåll av kylsystem20082011
Scancool OyTillverkning av kyl- och ventilationsanordningar20092011
Eur-Mark ‑konserniTillverkare av reningsanordningar för avlopp och av transportmateriel för industriavfall20082011
Purso Tools OyTillverkning av kamaxlar och vevstakar20022011
Winpos Oy AbKassasystem20032010

Teamet

– Vem är vi?

Vi som arbetar på Wedeco har en lång och mångsidig erfarenhet av företagsvärlden och kapitalplacering. Vår styrka är kännedom om näringslivet och våra samarbetspartner inom vårt verksamhetsområde samt ett omfattande nätverk av kontakter. Vi agerar smidigt, öppet och rakryggat.

Thomas Lempiälä Verkställande direktör, Partner +358 50 568 8033 thomas.lempiala@wedeco.fi

Thomas utsågs 2020 till VD för Wedeco. Erfarenhet av kapitalplacering har Thomas fått som medlem av Wedecos styrelse 2016–2020.

 

Thomas har arbetat med företagsfinansiering i mer än 25 år och har årligen deltagit i många olika företagsarrangemang i egenskap av finansiär. Thomas ansvarade länge för Nordeas företagsbanks verksamhet i Österbotten, och har under årens lopp fått en bra bild av företagen och omvärlden inom Wedecos verksamhetsområde. Thomas har avlagt kurser i HHJ och HHJ-kurs för styrelseordförande.

Sören Björkgård Placeringsdirektör, Partner +358 50 512 1009 soren.bjorkgard@wedeco.fi

Sören har arbetat som placeringsdirektör på Wedeco sedan 2011.

 

Sören har en lång och mångsidig erfarenhet av företagsfinansiering. Han har många års erfarenhet av styrelsearbete både som styrelseledamot och som styrelseordförande.

 

Sören har avlagt både HHJ-examen och HHJ-kurs för styrelseordförande och är medlem i föreningen Hallituspartnerit Pohjanmaa ry.

Päivi Arffman-Jokelainen Controller +358 40 029 5293 paivi.arffman-jokelainen@wedeco.fi

Päivi Arffman-Jokelainen har arbetat på Wedeco sedan 2000. Hon har en gedigen erfarenhet av olika ekonomiförvaltningsuppgifter.

 

På Wedeco sköter hon företagets ekonomiförvaltning, dokumenteringen av företagsfinansieringen samt den interna och externa rapporteringen.

Keijo Kangasluoma Senior Advisor, Partner +358 40 752 0022 keijo.kangasluoma@wedeco.fi

Keijo har varit placeringsdirektör på Wedeco sedan 2001 och verkställande direktör från 2005 fram till augusti 2020.

 

Keijos huvudsakliga kompetensområden är företagsarrangemang, finansiering och strategiarbete. Under sin arbetshistoria har han medverkat i över 50 företagsarrangemang. Keijo har gedigen erfarenhet av styrelsearbete som styrelseledamot eller styrelseordförande.

 

Keijo har avlagt både HHJ-examen och HHJ-kurs för styrelseordförande och är medlem i föreningen Hallituspartnerit Pohjanmaan ry.

Pasi Haaramäki Senior Advisor, Partner +358 40 544 2963 pasi.haaramaki@wedeco.fi

Pasi har arbetat med företagande i över 30 år. Han har varit företagare inom logistik- och IKT-branschen. Pasi har varit och är fortfarande aktiv ägare i startup-företag samt små och medelstora företag. Pasi har lång erfarenhet av företagsarrangemang, finansiering och strategi.

Aki Kamppinen Senior Advisor, Partner +358 40 066 0680 aki.kamppinen@medivida.fi

Aki är en serieföretagare och har varit företagare bl.a. inom IKT-branschen samt social- och hälsovårdssektorn och har varit aktiv ägare i flera små och medelstora företag i över 15 år. Före sin karriär som företagare var Aki investeringsbankir hos Mandatum, där han samlade mycket erfarenhet av företagsarrangemang och företagsfinansiering. Aki är också ägare och styrelseordförande i Postvera, som är Wedecos största aktieägare.

Styrelsen

– Trumfkortet är mångsidighet

Wedecos ägarbas stöder på ett utmärkt sätt vår vilja att stärka våra portföljbolags tillväxt. Wedeco ägs av österbottniska privata placerare med kännedom om och erfarenhet av företagsamhet, även av stora industriföretag med lokal verksamhet, banker, försäkringsbolag samt österbottniska kommuner och städer.

Aki Kamppinen
Styrelseordförande

Aki är en serieföretagare och har varit företagare bl.a. inom IKT-branschen samt social- och hälsovårdssektorn och har varit aktiv ägare i flera små och medelstora företag i över 15 år. Före sin karriär som företagare var Aki investeringsbankir hos Mandatum, där han samlade mycket erfarenhet av företagsarrangemang och företagsfinansiering. Aki är också ägare och styrelseordförande i Postvera, som är Wedecos största aktieägare.

Kaj Aaltonen
Styrelsens vice ordförande

Kaj har arbetat som kontaktdirektör för Arbetspensionsbolaget Elo och dess föregångare Pensions-Fennia i Österbotten sedan 2002. Kaj har mycket starka nätverk och utmärkt kännedom om företagsverksamheten inom Wedeco Ab:s verksamhetsområde. Kaj har varit styrelseledamot i Wedeco sedan 2010 och är därför väl insatt i Wedecos verksamhet och målföretag.

Markku Haakana
Styrelseledamot

Markku har verkat länge inom ABB och har sedan 1993 arbetat hos ABB med olika uppgifter. Nuvarande arbetar han som CFO i ABB Oy.

Pasi Haaramäki
Styrelseledamot

Pasi har arbetat med företagande i över 30 år. Han har varit företagare inom logistik- och IKT-branschen. Pasi har varit och är fortfarande aktiv ägare i startup-företag samt små och medelstora företag. Pasi har lång erfarenhet av företagsarrangemang, finansiering och strategi.

Veli-Matti Ylisalmi
Styrelseledamot

Veli-Matti har över 30 års bankerfarenhet. Han har länge varit kundansvarig chef hos Nordeas Företagsbank i Österbotten. Han har omfattande erfarenhet av företagsfinansiering och olika företagsarrangemang. Dessutom har han tack vare sin långa karriär ett omfattande kontaktnät.

Ta kontakt

Oy Wedeco Ab

Företagaregatan 15, BP 810
65380 Vasa, 65101 Vasa

Thomas Lempiälä

Verkställande direktör, Partner
+358 50 568 8033
thomas.lempiala@wedeco.fi

Sören Björkgård

Placeringsdirektör, Partner
+358 50 512 1009
soren.bjorkgard@wedeco.fi

Päivi Arffman-Jokelainen

Controller
+358 40 029 5293
paivi.arffman-jokelainen@wedeco.fi