1.9.2021

Pirkanmaan Mittauspalvelu Oy on ostanut Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaan mittausliiketoiminnan

Pirkanmaan Mittauspalvelu Oy ja Ympäristönsuunnittelu Oy ovat tehneet 31.8.2021 liiketoimintakaupan, jolla Ympäristönsuunnittelu Oy:n mittausliiketoiminta siirtyy Pirkanmaan Mittauspalvelu Oy:lle. Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaan toimitusjohtaja Mika Heikkilä aloittaa Pirkanmaan Mittauspalvelu Oy:n aluejohtajana ja hänestä tulee MittausGroup Holding Oy:n osakas.

Pirkanmaan Mittauspalvelu Oy ja MittausGroup Holding Oy kuuluvat MittausGroup konserniin. Konserniin kuuluvat myös JT-Mittaus Oy ja Koillismittaus Oy. Konsernin yhteenlaskettu liikevaihto on vuositasolla yli 6 miljoonaa euroa ja henkilökuntaa on 65. Yritykset tarjoavat valtakunnallisesti rakennusalan mittaus- ja konsultointipalveluja. Nyt toteutettavalla liiketoimintakaupalla henkilökunnan määrä nousee 85:een ja liikevaihto nousee vuositasolla yli 8 miljoonan euron.

Pirkanmaan Mittauspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Tiuraniemen mukaan liiketoimintakauppa vahvistaa MittausGroupin kilpailukykyä ja antaa mahdollisuuden tarjota asiakkaille entistä laajemman palvelukokonaisuuden. Hyvä kilpailukyky ja henkilöstön laaja-alainen osaaminen luovat hyvän pohjan kannattavalle orgaaniselle kasvulle, jota ollaan jatkossakin valmiita vauhdittamaan yritysostoilla. Tavoitteena on edelleen vahvistaa markkinaosuutta valtakunnallisesti ja laajentaa toimintaa Pohjoismaihin.

Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa on vuodesta 1993 toiminut konsulttiyritys, jonka toimialoihin kuuluvat mittausliiketoiminta sekä kaavoitus ja maankäytön suunnittelu. Yrityksen mittausliiketoiminta työllistää noin 20 alan ammattilaista. Mittausliiketoiminta on keskittynyt valtakunnallisesti merkittävien infra- sekä talonrakennuskohteiden mittaus‑, määrälaskenta- ja laadunvalvontatehtäviin.

”Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaan työntekijät siirtyvät Pirkanmaan Mittauspalveluun vanhoina työntekijöinä. Liiketoimintakauppa on osa strategian mukaista kasvua, jossa myös lisärekrytoinnit ovat tärkeässä roolissa. Henkilöstötyytyväisyys on tärkeä arvo yhtiöllemme ja näemme että sillä mahdollistetaan kannattavaa kasvua”, toteaa Tuomo Tiuraniemi.

”Tämä liiketoimintakauppa vahvistaa kasvuamme ja monipuolistaa tarjoamiamme palveluita. Työmahdollisuuksien lisääntyessä saamme tehokkaammin käyttöön myös erityisosaamisemme, mikä asiakkaiden lisäksi hyödyttää myös työntekijöitämme”, kommentoi Mika Heikkilä.

Lisätiedot:

Tuomo Tiuraniemi | Toimitusjohtaja, Pirkanmaan Mittauspalvelu Oy
Puh. +358 40 544 2111, tuomo.tiuraniemi@mittauspalvelu.com

Mika Heikkilä | Toimitusjohtaja, Ympäristönsuunnittelu Oy
Puh. +358 40 023 4134, mika.heikkila@ymparistonsuunnittelu.fi

Kaikki ajankohtaiset asiat