14.8.2020

Thomas Lempiälä on nimitetty Wedecon toimitusjohtajaksi

Oy Wedeco Ab:n hallitus on nimittänyt KTM Thomas Lempiälän Wedecon uudeksi toimitusjohtajaksi. Lempiälä aloittaa Wedecossa 17.8.2020. Wedecon pitkäaikainen toimitusjohtaja Keijo Kangasluoma jää eläkkeelle loppuvuoden aikana.

Lempiälä siirtyy tehtävään Nordea pankista, jossa hän on viimeksi toiminut Pohjanmaan yrityspankin johtajana. Lempiälä on toiminut Nordeassa useissa vastuullisissa tehtävissä ja hänellä on mittava kokemus niin yritysrahoituksesta, ‑kehittämisestä kuin myös johtamisesta.  Wedecon hallituksen jäsenenä hän on toiminut vuodesta 2016 lähtien.

”Wedecon toimialueen yritykset ja toimintaympäristö ovat tulleet tutuiksi pankkivuosien aikana, kun olen ollut Nordeassa eri tehtävissä niin Vaasassa, Pietarsaaressa, Kokkolassa kuin Seinäjoellakin. Siirtyminen Nordeasta Wedecoon on luontevaa, sillä Wedecossa minulla on erinomainen mahdollisuus hyödyntää elinkeinoelämän tuntemustani ja kontaktiverkostoani. Wedecon hallituksen jäsenenä olen saanut olla mukana rakentamassa Wedecon strategiaa, ja minun on helppo jatkaa Keijon jälkeen strategian toteuttamista, kertoo Thomas Lempiälä.

Wedecon tyyppiselle paikalliselle toimijalle, joka sijoittaa pääomia ja osaamista alueen kasvuyrityksiin mm. yritysjärjestelyjen yhteydessä, on tarvetta ja kysyntää myös tulevaisuudessa. Wedecon tapa toimia eli mutkattomuus, avoimuus ja suoraselkäisyys vastaavat myös minun omaa toimintatapaani, jatkaa Lempiälä”

”Thomaksen valinta toimitusjohtajaksi on erittäin positiivinen asia. Hänen vahva taustansa ja alueen yritysten ja ihmisten tunteminen antavat hyvän lähtökohdan tehtävän hoitamiseen. Wedecon hallituksen jäsenyyden kautta Thomas tuntee jo entuudestaan Wedecon hyvin. Keijon jättäessä toimitusjohtajan tehtävät Wedeco on taloudellisesti ja operatiivisesti vankalla pohjalla. Thomaksella on hyvät edellytykset jatkaa Wedecon kehittämistä edelleen, sanoo Wedecon hallituksen puheenjohtaja Anders Nordström”

Wedeco on vuonna 1987 perustettu, yrittäjävetoisiin omistusjärjestelyihin panostava pääomasijoittaja, jonka toimialuetta on ensisijaisesti Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa. Wedeco on yritysjärjestelyjen ja kasvun toteuttaja ja rahoittaja yhdessä kohdeyritysten sitoutuneen, innostuneen ja osaavan johdon kanssa. Wedecon omistuspohja tukee sen alueellista tahtotilaa; Wedecon omistajina on pohjalaistaustaisia vankan yrityselämän kokemuksen omaavia henkilöomistajia, paikallisesti toimivia globaaleja teollisuusyrityksiä, rahoituslaitoksia, vakuutusyhtiöitä ja pohjalaisia kuntia ja kaupunkeja.

Kaikki ajankohtaiset asiat